Pouke za zadušnice

Čovekov život visi o koncu. Pri svakom našem koraku rešava se naš život. Koliko se ljudi probudi ujutro, a da ne vidi veče? Koliko ljudi uveče zaspi, a da se nikada više ne probudi? Uistinu, čovekov život je san. Čovek u snu vidi stvari koje ne postoje: on sebe može videti kao krunisanog cara ali kada se probudi, vidi da je u stvari samo siromah.

U životu koji živimo čovek nastoji da se obogati, da se obrazuje, da lagodno živi, da postane znamenit. Na žalost, dolazi smrt i sve biva uzaludno. Tada drugi uzimaju ono zbog čega je radio čitavog života, dok on sam napušta svet nečiste savesti i oskrnavljene duše.

Ko je mudar, razumeće ove stvari i odreći će ih se, i poći će za Ženikom Hristom, i sva dela koja bude satvorio biće bezgranično nagrađena u Njegovom Carstvu.

Kćeri moja, uvek se sećaj smrti i suda Božijeg, kroz koji ćemo neminovno proći. Sećaj se toga da bi imala više straha Božijega, oplakuj svoje grehe, jer suze teše dušu onoga koji jeca.

Starac Jefrem Filotejski i Arizonski

Follow me
Share