Sahrana Patrijarha Pavla

trojno - kandiloNeka ti je večna slava i pamjad počivaj u miru Božijem, ostaćeš zauvek u srcima našim.

vjecnaja pamjadBEOGRAD – Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle biće sahranjen u četvrtak, 19. novembra 2009 u manastiru Rakovica, saopštio je posle sednice Svetog arhijerejskog Sinoda portparol Srpske pravoslavne crkve episkop bački Irinej. Prema njegovim rečima, mesto sahrane u beogradskom manastiru Rakovica bila je izričita želja patrijarha Pavla. Episkop Irinej je rekao da je odlukom Sinoda za mesto obslužitelja, koji obavlja poslove čuvara trona SPC do izbora novog patrijarha, imenovan mitopolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Na sinoćnjem sastanku Sinoda, kome je prisustvovao i predsednik Srbije Boris Tadić, nije određeno vreme sahrane ni opela koje će biti služeno u Spomen-hramu Svetog Save na Vračaru. Na sednici Sinoda je formiran Odbor za sahranu koji će na današnjoj sednici odlučiti o pojedinostima sahrane. Telo patrijarha Pavla, kome je juče služen pomen u patrijaršijskoj kapeli, izloženo je u Sabornoj crkvi a neprekidnoj molitvi, uključujući i svenoćno bdenije, prisustvuju mnogobrojni vernici koji dolaze da odaju poštu poglavaru SPC. U Srbiji je povodom smrti patrijarha Pavla proglašena trodnevna žalost. Građani su cele noći odavali poslednju poštu patrijarhu U Sabornoj crkvi u Beogradu, gde je izloženo telo upokojenog patrijarha Pavla, veliki broj građana protekle noći i rano jutros odaje poslednju poštu preminulom poglavaru Srpske pravoslavne crkve. Prema pravoslavnom običaju, molitva se služi pred otvorenim kovčegom sa telom patrijarha Pavla, a biće služena neprekidno, uključujući i noćno bdenje pored njegovog odra u centralnom delu sabornog hrama. Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Pavle od 13. novembra bio je na lečenju na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu, gde je juče u 10.45 časova preminuo u snu, u 96. godini. Biće sahranjen u manastiru u Rakovici u četvrtak, 19. novembra 2009 godine, a svi detalji o sahrani će biti saopšteni danas, posle sednice Odbora za sahranu koji će o tome odlučivati. Vlada Srbije je povodom smrti patrijarha Pavla proglašila trodnevnu žalost u celoj Srbiji koja počinje danas. Izvor: Tanjug

gospodbogorodica

Pomen Palim Borcima Sela Cerovice

Neka vam je večna slava i pamjad počivajte u miru Božijem, ostaćete zauvek u srcima našim.

trojno - kandiloGospode, Bože naš, seti se slugu Tvojih koji su preminuli u veri i nadi u Večni Život. Kao Dobar i Čovekoljubiv, oprosti im grehe i obriši nepravde, ublaži, otpusti i oprosti im sagrešenja voljna i nevoljna. Izbavi ih večnih muka i ognja paklenog, i daruj im da se naslađuju Tvojim večnim dobrima, pripremljenim za one koji Tebe ljube. Iako sagrešiše oni od Tebe ne odstupiše, nego čvrsto verovaše u Tebe, Boga u Trojici slavljenoga: Oca i Sina i Svetoga Duha, i sve do poslednjeg daha ispovedahu, Jedinicu u Trojici i Trojicu u Jedinstvu. Stoga budi milostiv i njihovu veru u Tebe uračunaj im umesto dela, i kao Milosrdan upokoj ih sa Svetima Tvojima. Jer nema čoveka koji bi živeo i ne bi sagrešio, Jedini Ti si bez greha, a pravda Tvoja je pravda večna. Ti si Jedini Bog dobrote, sažaljenja i čovekoljublja; i slavu uznosimo Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

Čitanje iz Knjige proroka Danila (12.2-3)

I mnogi koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni na Život Večni, a drugi na sramotu i prekor večni. A razumni će sjati kao svetlost nebesna, koji mnoge privedoše pravednosti, sjaće kao zvezde, vazda i doveka.

bogorodicaČitanje iz prve Poslanice svetog apostola Pavla Solunjanima (4.13-17)

Braćo, ne želim da vam ostane nepoznato šta je sa onima što su usnuli, da ne bi ste tugovali kao oni koji nemaju nade. Jer, ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će i Bog one koji su usnuli u Isusu, dovesti s Njim. Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom, da mi, koji budemo živi o dolasku Gospodnjem, nećemo preteći one koji su usnuli, jer će Sam Gospod sa zapovešću, glasom Arhangela i sa trubom Božijom sići sa Neba. I prvo će vaskrsnuti umrli u Hristu. A potom mi živi, koji ostanemo, bićemo zajedno s njima vazneseni na oblacima u sretanje Gospodu u vazduhu, i tako ćemo svagda sa Gospodom biti. Tako tešite jedan drugoga ovim rečima!

Čitanje iz Svetog Evanđelja po Jovanu (5.24-30)

Reče Gospod Judejcima koji mu dođoše: Zaista, zaista vam kažem: Ko Moju reč sluša i veruje Onome koji me je poslao, ima Život Večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem, da dolazi čas, i već je nastao, kada će mrtvi čuti glas Sina Božijega, i čuvši ga, oživeće. Jer kao što Otac ima život u Sebi, tako dade i Sinu da ima život u Sebi; i dade mu vlast i da sudi, jer je Sin Čovečiji. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega. I izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne Mogu ništa činiti Sam od Sebe; Kako čujem onako sudim, i sud je Moj pravedan; jer ne tražim volju svoju, nego volju Oca koji Me je poslao.

Molitva za upokojene gospod

Pomeni, Gospode, oce i braću našu +Boška +Dragomira +Boru +Dragutina +Duška +Vladu +Mirka +Momčila +Simu +Vida +Teodora +Bojana +Mitra +Čedu +Stojku +Radoicu +Slavka +Boška +Radoicu +Ranka +Marinka +Jovana +Mitra +Lazu +Novaka +Maksima +Boška +Savu +Nenada +Veseljka +Milomira +Slobodana +Boška +Novaka +Boška +Nedeljka +Mirka + Miku +Boška +Radoicu +Dragana +Vladana +Milanka usnule u nadi na vaskrsenje u život večni, i sve upokojene u pobožnosti i veri, i oprosti im svako sagrešenje, hotimično i nehotimično, što sagrešiše rečju, ili delom, ili mišlju. Useli ih u mesta svetla, u mesta svežine, u mesta odmora, odakle odbeže svaka muka, žalost i uzdisanje, gde gledanje Lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. Daruj im Carstvo Tvoje i učešće u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima, i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. Jer si Ti život, i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih, Hriste, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim, i Blagim, i životbornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin!

O MOLITVI ZA UPOKOJENE

Hrišćanska ljubav, koja nas zove da se molimo za žive, obavezuje nas da se tako isto molimo i za umrle, jer ljubav nikad ne prestaje – prati nas iza groba u drugom svetu. Po učenju Pravoslavne crkve ljudska duša živi i posle telesne smrti; prelazi u besmrtnost. Tamo duša svakog čoveka dobiva nagradu ili kaznu za sve što je uradila na zemlji. Staranjem nas živih na zemlji možemo izmoliti oproštaj grehova umrlih. Crkva uči da se mogu spasti od večne kazne i oni, koji za života nisu uspeli da prinesu plodove vere i pokajanja. Zato zahteva da se molimo Bogu za žive i umrle, jer u Bogu nema umrlih, kod Njega su svi živi. Sv. Jovan Zlatousti kaže: «Postoje, braćo i sestre, sredstva da olakšamo mučenja mrtvih, ako to hoćemo. Ako se mi budemo češće molili za njih, i ako budemo delili milostinju…»Apostol Pavle nas poučava: «Braćo, hoćemo da znate, šta će biti s onima koji su zaspali, da ne žalite kao ostali koji nemaju nade. Jer, ako verujemo da je Isus umro i vaskrsao, tako će Bog i one koji su zaspali u Isusu, dovesti s njim. Mi, živi, koji ostajemo do dolaska Gospodnjeg, nećemo preteći one koji su zaspali. Jer će sam Gospod na zapovest, kad se zaori glas arhanđelov i zatrubi truba Božja, sići s neba, i pokojni hrišćani vaskrsrnuće prvo>> (I Sol. 4, 13-18). Ljeta Gospodnjega Dvehiljadedevete Vječnaja Pamjad Zeljić Slavoljub (Slavko).

Upokojena molitva za moju majku Milicu – Milju

Neka ti je večna slava i pamjad počivaj u miru Božijem, ostaćeš zauvek u srcima našim.

kandilo

majkaGospode Bože naš, seti se slugu Tvojih koji su preminuli u veri i nadi u Večni Život. Kao Dobar i  Čovekoljubiv, oprosti im grehe i obriši nepravde, ublaži, otpusti i oprosti im sagrešenja voljna i nevoljna. Izbavi ih večnih muka i ognja paklenog, i daruj im da se naslađuju Tvojim večnim dobrima, pripremljenim za one koji Tebe ljube. Iako sagrešiše oni od Tebe ne odstupiše, nego čvrsto verovaše u Tebe, Boga u Trojici slavljenoga: Oca i Sina i Svetoga Duha, i sve do poslednjeg daha ispovedahu, Jedinicu u Trojici i Trojicu u Jedinstvu. Stoga budi milostiv i njihovu veru u Tebe uračunaj im umesto dela, i kao Milosrdan upokoj ih sa Svetima Tvojima. Jer nema čoveka koji bi živeo i ne bi sagrešio, Jedini Ti si bez greha, a pravda Tvoja je pravda večna. Ti si Jedini Bog dobrote, sažaljenja i čovekoljublja; i slavu uznosimo Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

Čitanje iz Knjige proroka Danila (12.2-3)

I mnogi koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni na Život Večni, a drugi na sramotu i prekor večni. A razumni će sjati kao svetlost nebesna, koji mnoge privedoše pravednosti, sjaće kao zvezde, vazda i doveka.

bogorodicaČitanje iz prve Poslanice svetog apostola Pavla Solunjanima (4.13-17)

Braćo, ne želim da vam ostane nepoznato šta je sa onima što su usnuli, da ne bi ste tugovali kao oni koji nemaju nade. Jer, ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će i Bog one koji su usnuli u Isusu, dovesti s Njim. Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom, da mi, koji budemo živi o dolasku Gospodnjem, nećemo preteći one koji su usnuli, jer će Sam Gospod sa zapovešću, glasom Arhangela i sa trubom Božijom sići sa Neba. I prvo će vaskrsnuti umrli u Hristu. A potom mi živi, koji ostanemo, bićemo zajedno s njima vazneseni na oblacima u sretanje Gospodu u vazduhu, i tako ćemo svagda sa Gospodom biti. Tako tešite jedan drugoga ovim rečima!

Čitanje iz Svetog Evanđelja po Jovanu (5.24-30)

Reče Gospod Judejcima koji mu dođoše: Zaista, zaista vam kažem: Ko Moju reč sluša i veruje Onome koji me je poslao, ima Život Večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem, da dolazi čas, i već je nastao, kada će mrtvi čuti glas Sina Božijega, i čuvši ga, oživeće. Jer kao što Otac ima život u Sebi, tako dade i Sinu da ima život u Sebi; i dade mu vlast i da sudi, jer je Sin Čovečiji. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega. I izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne Mogu ništa činiti Sam od Sebe; Kako čujem onako sudim, i sud je Moj pravedan; jer ne tražim volju svoju, nego volju Oca koji Me je poslao.

Molitva druga

Bože duhova i svakoga tela, Ti si satro smrt i uništio đavola i svetu Tvome darovao život. Ti Sam, Gospode, upokoj duše umrlih čeda Tvojih: Nasvetlijih patrijarha, preosvećenih mitropolita, arhiepiskopa i episkopa, koji su u svešteničkom, crkvenom i monaškom činu Tebi služili; graditelje svetih hramova, pravoslavne praoce, očeve, braću i sestre, koji ovde i bilo gde počivaju; vojskovođe i vojnike koji su za veru i otaybinu život svoj položili, vernike ubijene u međusobnoj borbi, utopljene izgorele, smrznute na mrazu, rastrgnute od zveri, one koji su iznenada umrli bez pokajanja i pomirenja sa Crkvom i svojim neprijateljima, samoubice u rastrojenju uma, one koji su nam zapovedili u molili da se za njih molimo i one koji su bili lišeni hrišćanskog pogreba, a za njih se neko od verujućih molio (ovde spomenuti imena svih vaših bliskih umrlih) u mestu svetlom, mestu zelenila, mestu mira, odakle pobeže bolest, tuga i uzdah. Svako sagrešenje koje su učinili rečju ili delom ili pomišlju, kao Dobar i Čovekoljubac oprosti, jer nema živog čoveka koji ne sagreši. Samo si Ti Jedini bez greha i pravda je Tvoja večna pravda i istinita je Tvoja reč. Jer si Ti Vaskrsenje i Život i Pokoj umrlih čeda Tvojih (imena), Hriste Bože naš i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom, sada i svagda i u sve vekove. Amin.gospod

I molitva Svetog apostola Jakova

Gospode, Bože duhova i svakoga tela, seti se pravoslavnih, koje smo pomenuli i koje nismo, od pravdnog Avelja do danas. Upokoj ih u naselju živih u Carstvu Tvome, u krasotama Raja; u okrilju svetih otaca naših Avrama, Isaka I Jakoa, odakle su iščezli i bolest i tuga i uzdasi; gde svetlost Tvoga lica neprestano svetli i sve osvetljava.

(Kada bi se pred nama otvorio beskraj večnosti i kada bi smo mogli da susretnemo naše umrle, prva njihova reč upućena nama bila bi molba da se za njih molimo Bogu: O, koliko su nam potrebne vaše molitve; o koliko nam dobra one donose! Spominjući nas u svojim molitvama, vi nam otvarate tajanstvena vrata, kroz koja nam ulazi svetlost, život, spokojstvo i radost!

Prema učenju Svetih Otaca, velika je duhovna korist za upokojene da se čita Psaltir, naročito odmah nakon ishoda duše iz tela, po mogućstvu neprestano, sve do opela, a i posle.)

Molitva za upokojene

Pomeni, Gospode, oce i braću našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni, i sve upokojene u pobožnosti i veri, i oprosti im svako sagrešenje, hotimično i nehotimično, što sagrešiše rečju, ili delom, ili mišlju. Useli ih u mesta svetla, u mesta svežine, u mesta odmora, odakle odbeže svaka muka, žalost i uzdisanje, gde gledanje Lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. Daruj im Carstvo Tvoje i učešće u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima, i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. Jer si Ti život, i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih, Hriste, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim, i Blagim, i životbornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin!

Ljeta Gospodnjega Dvehiljadepetneste Vječnaja Pamjad Zeljić Slavoljub (Slavko)

Upokojena molitva za mog oca Vojku

Neka ti je večna slava i pamjad počivaj u miru Božijem, ostaćeš zauvek u srcima našim.

kandilo

Zeljić Vojko, upokojio se 2014 godine.
Zeljić Vojko, upokojio se 2014

Gospode Bože naš, seti se slugu Tvojih koji su preminuli u veri i nadi u Večni Život. Kao Dobar i Čovekoljubiv, oprosti  im grehe i obriši nepravde, ublaži, otpusti i oprosti im sagrešenja voljna i nevoljna. Izbavi ih večnih muka i ognja paklenog, i daruj im da se naslađuju Tvojim večnim dobrima, pripremljenim za one koji Tebe ljube. Iako sagrešiše oni od Tebe ne odstupiše, nego čvrsto verovaše u Tebe, Boga u Trojici slavljenoga: Oca i Sina i Svetoga Duha, i sve do poslednjeg daha ispovedahu, Jedinicu u Trojici i Trojicu u Jedinstvu. Stoga budi milostiv i njihovu veru u Tebe uračunaj im umesto dela, i kao Milosrdan upokoj ih sa Svetima Tvojima. Jer nema čoveka koji bi živeo i ne bi sagrešio, Jedini Ti si bez greha, a pravda Tvoja je pravda večna. Ti si Jedini Bog dobrote, sažaljenja i čovekoljublja; i slavu uznosimo Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

Čitanje iz Knjige proroka Danila (12.2-3)

I mnogi koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni na Život Večni, a drugi na sramotu i prekor večni. A razumni će sjati kao svetlost nebesna, koji mnoge privedoše pravednosti, sjaće kao zvezde, vazda i doveka.

Čitanje iz prve Poslanice svetog apostola Pavla Solunjanima (4.13-17)

Braćo, ne želim da vam ostane nepoznato šta je sa onima što su usnuli, da ne bi ste tugovali kao oni koji nemaju nade. Jer, ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će i Bog one koji su usnuli u Isusu, dovesti s Njim. Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom, da mi, koji budemo živi o dolasku Gospodnjem, nećemo preteći one koji su usnuli, jer će Sam Gospod sa zapovešću, glasom Arhangela i sa trubom Božijom sići sa Neba. I prvo će vaskrsnuti umrli u Hristu. A potom mi živi, koji ostanemo, bićemo zajedno s njima vazneseni na oblacima u sretanje Gospodu u vazduhu, i tako ćemo svagda sa Gospodom biti. Tako tešite jedan drugoga ovim rečima!

bogorodicaČitanje iz Svetog Evanđelja po Jovanu (5.24-30)

Reče Gospod Judejcima koji mu dođoše: Zaista, zaista vam kažem: Ko Moju reč sluša i veruje Onome koji me je poslao, ima Život Večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem, da dolazi čas, i već je nastao, kada će mrtvi čuti glas Sina Božijega, i čuvši ga, oživeće. Jer kao što Otac ima život u Sebi, tako dade i Sinu da ima život u Sebi; i dade mu vlast i da sudi, jer je Sin Čovečiji. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega. I izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne Mogu ništa činiti Sam od Sebe; Kako čujem onako sudim, i sud je Moj pravedan; jer ne tražim volju svoju, nego volju Oca koji Me je poslao.

Molitva druga

Bože duhova i svakoga tela, Ti si satro smrt i uništio đavola i svetu Tvome darovao život. Ti Sam, Gospode, upokoj duše umrlih čeda Tvojih: Nasvetlijih patrijarha, preosvećenih mitropolita, arhiepiskopa i episkopa, koji su u svešteničkom, crkvenom i monaškom činu Tebi služili; graditelje svetih hramova, pravoslavne praoce, očeve, braću i sestre, koji ovde i bilo gde počivaju; vojskovođe i vojnike koji su za veru i otaybinu život svoj položili, vernike ubijene u međusobnoj borbi, utopljene izgorele, smrznute na mrazu, rastrgnute od zveri, one koji su iznenada umrli bez pokajanja i pomirenja sa Crkvom i svojim neprijateljima, samoubice u rastrojenju uma, one koji su nam zapovedili u molili da se za njih molimo i one koji su bili lišeni hrišćanskog pogreba, a za njih se neko od verujućih molio (ovde spomenuti imena svih vaših bliskih umrlih) u mestu svetlom, mestu zelenila, mestu mira, odakle pobeže bolest, tuga i uzdah. Svako sagrešenje koje su učinili rečju ili delom ili pomišlju, kao Dobar i Čovekoljubac oprosti, jer nema živog čoveka koji ne sagreši. Samo si Ti Jedini bez greha i pravda je Tvoja večna pravda i istinita je Tvoja reč. Jer si Ti Vaskrsenje i Život i Pokoj umrlih čeda Tvojih (imena), Hriste Bože naš i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom, sada i svagda i u sve vekove. Amin.

I molitva Svetog apostola Jakova gospod

Gospode, Bože duhova i svakoga tela, seti se pravoslavnih, koje smo pomenuli i koje nismo, od pravdnog Avelja do danas. Upokoj ih u naselju živih u Carstvu Tvome, u krasotama Raja; u okrilju svetih otaca naših Avrama, Isaka I Jakoa, odakle su iščezli i bolest i tuga i uzdasi; gde svetlost Tvoga lica neprestano svetli i sve osvetljava.

(Kada bi se pred nama otvorio beskraj večnosti i kada bi smo mogli da susretnemo naše umrle, prva njihova reč upućena nama bila bi molba da se za njih molimo Bogu: O, koliko su nam potrebne vaše molitve; o koliko nam dobra one donose! Spominjući nas u svojim molitvama, vi nam otvarate tajanstvena vrata, kroz koja nam ulazi svetlost, život, spokojstvo i radost!

Prema učenju Svetih Otaca, velika je duhovna korist za upokojene da se čita Psaltir, naročito odmah nakon ishoda duše iz tela, po mogućstvu neprestano, sve do opela, a i posle.)

Molitva za upokojene

Pomeni, Gospode, oce i braću našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni, i sve upokojene u pobožnosti i veri, i oprosti im svako sagrešenje, hotimično i nehotimično, što sagrešiše rečju, ili delom, ili mišlju. Useli ih u mesta svetla, u mesta svežine, u mesta odmora, odakle odbeže svaka muka, žalost i uzdisanje, gde gledanje Lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. Daruj im Carstvo Tvoje i učešće u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima, i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. Jer si Ti život, i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih, Hriste, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim, i Blagim, i životbornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin!

Ljeta Gospodnjega Dvehiljadečetrneste Vječnaja Pamjad Zeljić Slavoljub (Slavko)