Apokalipsa – sve što treba da znamo o kraju sveta

Čitajući Otkrovenje Jovanovo upoznali smo se sa drugom stranom hrišćanskog učenja predstavljenim kroz apokaliptičke slike. Za razliku od ostalih delova Novog zaveta, ovo učenje usvojilo je tajanstvenu formu čije tumačenje je za bogoslove predstavljalo veliki izazov. Tako je za čoveka Otkrovenje postalo poput misteriozne kutije date na čuvanje, ali čiji sadržaj njemu nije poznat.

Bilo je ljudi koji su ipak pokušali da izdaju poverenje i otvore kutiju, a za rezultat su razvili pogrešno učenje, ne znajući da tako idu od Gospoda. Takvi ljudi su opsesivno pokušavali da proračunaju datum Apokalipse, a simbole koji čine Otkrovenje doslovno su tumačili kao jedinstvene događaje i ličnosti. Međutim, slike opisane u Apokalipsi ne treba da vežemo za pojedinačne stvari, već da ih posmatramo kao prototipe događaja koji su se događali u istoriji i koji će se vrlo verovatno dogoditi i u budućnosti. Ovo je veoma važno kako ne bismo svaki strašan događaj panično tumačili kao znak Apokalipse.

Kada će se dogoditi? Sv. Jovan Zlatousti je govorio da je Hristos znao kada će početi Kraj sveta, ali da to nije želeo da otkrije ljudima, a kako bi potvrdio svoju tvrdnju on navodi reči Hristove: A kako je bilo u dane Noja, tako će biti i dolazak Sina Čovečijeg. Jer kao što u dane pred potop jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu, do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg, i ne shvataše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak Sina Čovečijeg (Mt. 24,37-39).

Prema svemu sudeći apostoli su verovali da je drugi dolazak Hristov blizu, te će mu i sami svedočiti. Motivisani takvim uverenjem oni su putovali i po najudaljenijim zemljama sveta kako bi sve ljude obavestili o Vaskrsenju Hristovom.

Iako se za njihovog života Apokalipsa nije odigrala, Serafim Rouz kaže da ovakvo išćekivanje dolaska Hristovog može biti i dobro. Iščekivanje apostola nije bio panični jauk kao kod nekih ljudi, a posebno sekti, već su njihova srca istinski bila otvorena za novi dolazak Hristov. Drugim rečima, čovek ne treba da se opterećuje brojkama i proračunima jer mu one neće doneti nikakvu duševnu korist, mogu samo da mu okupiraju misli tako da u njima više nema mesta za zapovesti Gospodnje. To se dešava kada čovek pristupa veri razumom, a ne srcem.

Koji su znaci apokalipse? Istina je da će hrišćani moći da uoče neke znake pre samog dolaska Apokalipse, međutim, kada primetimo neke od tih znakova ne treba da se prepustimo histeriji jer mnogi od njih su se kroz istoriju ponavljali i ponavljaće se. U takvoj situaciji čovek treba da pazi na dešavanja kako bi bio budan i duhovno spreman za Hristov sud, ali ne kako bi znao tačan dan Kraja sveta i time samo utolio svoju znatiželju. Za Apokalipsu se najčešće pominju prirodne katastrofe i to je vrlo verovatno, međutim, otac Serafim Rouz nas upozorava na duhovne katastrofe koje će zadesiti ljudski rod. Prema tome, mnogi će se odreći Gospoda, duhovne oči čoveka nalaziće se u nevidelici, a ono malo pravednih biće progonjeno u smrt. Ipak, ovim drastičnim promenama prethodiće dug proces verskog udaljavanja i bogootpadništva.

Apostasija ili bogootpadništvo predstavlja jedan od ključnih razloga Kraja sveta. Iako je najčešće povezujemo sa novijim vremenima i budućnošću, otac Serafim Rouz nas uverava da je seme bogootpadništva posejano još u srednjem veku i od tada truje svet svojim korovom. Jabuka razdora bačena u crkvenu zajednicu razjedinila je bogoslovsku misao u dva pravca što je dovelo do velike hrišćanske podele. Zapadna crkvena aktivnost dovela je do reakcije u naroda, te je crkva doživela još jedan raskol, a zatim su se otvorila vrata novim ideologija i pogledima na svet. Na taj način je zapad ušao u nove epohe poput renesanse, prosvetiteljstva i racionalizma, a njihova učenja vremenom su zarazila celu vaseljenu. Bili su to drugačiji pogledi na život koji su se znatno razlikovali od hrišćanstva. Primer za to je renesansa koja je prvi put stavila čoveka u centralni plan, dok je Bog postao predmet zaborava. Tako je prema ocu Serafimu postavljen temelj ateizma koji će jednog dana izrasti u dičnu, ali čoveku primamljivu kulu bogootpadništva.

Ko je antihrist? O antihristu najviše nam je pripovedao Holivud, ali za razliku od filmova, u stvarnosti on neće biti puki diktator kako se inače smatra. Otac Serafim Rouz tu naglašava da prvobitno antihrist neće delovati kao monstruozno stvorenje koje želi da uništi ceo svet već će pokušati da dobrovoljno privuče što više ljudi na svoju stranu. To i jeste cilj đavola – da potčini čovekovu volju sebi. Tako će u početku zastupati mir, pojaviće se kao ličnost koja želi da objedini religije, ali ustvari parodiraće Hrista. Naivnim, usnulim dušama antihristova dela pogodovaće, te će ga pratiti ne znajući da svoje duše prilažu na giljotinu.

Zašto će ljudi primiti antihrista? Prema rečima Svetog Ignjatija Brjančaninova dolazak antihrista biće posledica opšteg moralnog i duhovnog stanja čovečanstva. U samom čoveku javiće se potreba za antihristom kroz njegovo ogreznuće u materijalnim pomamama. Gordost će preplaviti njegovo telo, a posmrtni glas čovečije duše umesto oproštaja izdahnuće ime antihristovo. Zbog toga Sv. Ignjatije i kaže: ”Antihrist će biti logična, pravična i prirodna posledica opšteg moralnog i duhovnog stanja čovečanstva.”

Kako da se pripremimo? Otac Serafim Rouz u svom radu Znaci kraja sveta naglašava da je važno da budemo duhovno budni jer ako savesno vodimo hrišćanski život kroz neprestane borbe sa svojom palom prirodom i zlim dusima onda ćemo uvek biti spremni da dočekamo Hristov dolazak u svojim dušama. Prema tome, ne treba da budemo slepi, ali je važno da dolazak Hristov iskamo srcem, a ne razumom jer srce će duhovnu glad utoliti Hristovom ljubavlju, a razum samo znatiželju i ništa više.

Literatura:
Brjančaninov, Ignjatije. 2013. ”Zašto će ljudi primiti antihrista?” u Pazite na vreme, pouke otaca i viđenja budućih vremena, ur. Jovan Srbulj. Beograd: Očev dom/ Obraz svetački.
Sveti Jovan Zlatousti. 2013. ”Hristos je znao dan kraja sveta” u Pazite na vreme, pouke otaca i viđenja budućih vremena, ur. Jovan Srbulj. Beograd: Očev dom/ Obraz svetački.
Rouz, Serafim. 2013. ”Znaci kraja sveta” u Pazite na vreme, pouke otaca i viđenja budućih vremena, ur. Jovan Srbulj. Beograd: Očev dom/ Obraz svetački.