Administrator

Pomaže Bog, poštovana vozljubljena braćo i sestre u Hristu! Ja grešni Slavoljub (Slavko) Zeljić (nadimak: „Iguman – Kamionista“), rođen sam Leta Gospodnjeg 1967, na praznik Svetog Jovana Milostivog tj. četiri dana po Aranđelovdanu, 14. novembra po starom ili 25. novembra po novom kalendaru, u lepom selu Cerovica, centru sveta i svih zbivanja. po predanju Zeljići su se doselili iz Crne Gore u Cerovicu, gde i sada žive. Ako bi trebalo da vam predočim kakav citat od životne važnosti, onda bi to bile reči svetog Serafima Sarovskog, što je upućivao svakom čoveku: „Radosti moja, Hristos Vaskrse“

Veliku radost pričinjavaju mi hodočašća po pravoslavnim svetinjama širom naših srpskih zemalja kao i širom sveta, gde god da živi naše milo Pravoslavlje. Negujem kontakte sa mnogim pravoslavnim manastirima i hramovima. Živim u nemačkom gradu Štutgart, glavnom gradu pokrajine Baden-Virtemberg. Radio sam kao vozač kamiona, putujući širom Evrope. Zahvaljujići mom radnom mestu i kamionu, upoznao sam sve evropske metropole – od Londona pa preko Pariza, Berlina i Beograda, sve do Atine. Sada sam u prevremenoj penziji, svoju energiju usmerio sam Bogu – molitvama, i u volonterskoj ispomoći na polju socijalno-karitativne delatnosti. Cilj kome težim to je – smirenje, ako Bog da i zamonašenje u nekom našem pravoslavnom manastiru. Ipak, neka bude sve po volji Božijoj, sada i u vekove vekove. Amin!

Nakon prvog mog boravka na Atosu (Agion Oros), Sveta Gora u Manastiru Hilandar Leta Gospodnjeg 2008, reših da oformim ovu veb-stranicu Cerovica u dijaspori, radi prezentacije rodnog kraja sela Cerovica, sa ciljem organizovanja pomoći onima kojima je potrebna: socijalno ugroženim i po bolnicama nejakim, starim i zaboravljenim.  Jer, kako svjedoči Biblija, Sveto Pismo i sveti oci Crkve, sama vjera bez djela, mrtva je vjera.

Gde god da se nalazite i Boga slavite, svima vama želim svako dobro do Gospoda, Bog vas pomogo i niko vam ništa ne mogo! – dobro došli na veb-stranicu „Cerovica“. Vaš brat u Hristu, Sluga Gospodnji, Slavoljub (Slavko) Zeljić Amin!


Molitva za Srpski Narod – Svetog Nikolaja Žičkog

Premudri Bože, čiji su sudovi nedokučivi i putevi neispisani, milostivo pogledaj i čuj molitvu našu za Tvoj srbski narod pravoslavni. Ti si dopustio teško mučenje srbskog naroda, kao što si dozvolio da budu mučeni i Tvoji apostoli i proroci i pravednici. Znamo, Gospode Bože naš, da po svom premudrom promislu dopuštaš stradanje svojih izabranih, da bi se kao zlato u ognju, kroz muke očistili od zemlje i jače zasijali. Ali, ne dozvoli, Bože milosti i ljubavi, da se satana dugo podsmeva i licemeri dugo rugaju nad Tvojim krstonosnim narodom srbskim. Znamo da Ti dopuštaš nevolje najsvetijim dušama, radi njihove veće slave i radi opomene i straha bezbožnim i podlacima. Znamo da je Tvoje preslavno Vaskrsenje, Hriste, došlo posle poruge, krsnih muka i smrti. Zar da ozareni svetlošću Tvoga stradanja ne osvetimo i tamu stradanja srbskog naroda i čekamo vaskrsenje njegove slave?! Kao što raslabljeni nije bio isceljen dok Ti nisi došao, Gospode, tako i danas nema isceljenja srbskom narodu bez Tebe, Bože i Spasitelju naš. Ne odlaži svoju pomoć, Gospode, Ti koji si uvek hitao da pomažeš. Ne odlaži i ne otkaži, već kao milostiv Samarjanin, okreni lice Svoje srbskom narodu, pruži mu ruku i isceli njegove rane, povrati mu zdravlje, sjaj i slavu i neka Te proslavi stradalni srbski narod u buduće više nego što Te je slavio ranije – Tebe, Svetitelja svoga, sa Ocem i Svetim Duhom, u vekove vekove. Amin!


Molitva za prijatelje

Predobri Bože, molim Te, iskaži svoju dobrotu svima, koji me zbog Tebe ljube, koji se za mene žrtvuju i zbog mene trpe telesne i duševne boli. Udeli snage svima kojima je potrebna Tvoja pomoć, usliši želje onih kojima sam obećao da ću se za njih moliti ili za koje sam dužan moliti. Ja ih sve ljubim nebeski Oče, jer ih Ti ljubiš. Ti si mi ih dao kao braću i sestre u Hristu i hoćeš da ih ljubim kao što ih Ti ljubiš. Pošalji nam svima svoga Svetoga Duha ljubavi, da bismo u slozi ispunili Tvoju svetu volju. Amin!

kandilokrst