Схватање загробнога живота кроз старо заветну историју

  1. Увод

Схватање живота послије физичке смрти, код старих Израиљаца, представља једну од најкомпликованијих и најтајанственијих тема из домена старозавјетне теологије. Посебну тешкоћу уноси егзистенцијална тежина, којом je ова тема додатно оптерећена; као и њене дубоке импликације, које се у великој мјери одражавају на цјелокупну библијску теологију. Међутим, треба одмах нагласити да je данашњем човјеку веома тешко да схвати реалност у којој je живио стари Израиљ. Стога би ваљало на самом почетку указати на неке важније елементе, уз чију се помоћ лакше може завирити у, за нас магловити, свијет старозавјетне стварности.

Read More