Upokojena molitva za mog oca Vojku

Neka ti je večna slava i pamjad počivaj u miru Božijem, ostaćeš zauvek u srcima našim.

kandilo

Zeljić Vojko, upokojio se 2014 godine.
Zeljić Vojko, upokojio se 2014

Gospode Bože naš, seti se slugu Tvojih koji su preminuli u veri i nadi u Večni Život. Kao Dobar i Čovekoljubiv, oprosti  im grehe i obriši nepravde, ublaži, otpusti i oprosti im sagrešenja voljna i nevoljna. Izbavi ih večnih muka i ognja paklenog, i daruj im da se naslađuju Tvojim večnim dobrima, pripremljenim za one koji Tebe ljube. Iako sagrešiše oni od Tebe ne odstupiše, nego čvrsto verovaše u Tebe, Boga u Trojici slavljenoga: Oca i Sina i Svetoga Duha, i sve do poslednjeg daha ispovedahu, Jedinicu u Trojici i Trojicu u Jedinstvu. Stoga budi milostiv i njihovu veru u Tebe uračunaj im umesto dela, i kao Milosrdan upokoj ih sa Svetima Tvojima. Jer nema čoveka koji bi živeo i ne bi sagrešio, Jedini Ti si bez greha, a pravda Tvoja je pravda večna. Ti si Jedini Bog dobrote, sažaljenja i čovekoljublja; i slavu uznosimo Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

Čitanje iz Knjige proroka Danila (12.2-3)

I mnogi koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni na Život Večni, a drugi na sramotu i prekor večni. A razumni će sjati kao svetlost nebesna, koji mnoge privedoše pravednosti, sjaće kao zvezde, vazda i doveka.

Čitanje iz prve Poslanice svetog apostola Pavla Solunjanima (4.13-17)

Braćo, ne želim da vam ostane nepoznato šta je sa onima što su usnuli, da ne bi ste tugovali kao oni koji nemaju nade. Jer, ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će i Bog one koji su usnuli u Isusu, dovesti s Njim. Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom, da mi, koji budemo živi o dolasku Gospodnjem, nećemo preteći one koji su usnuli, jer će Sam Gospod sa zapovešću, glasom Arhangela i sa trubom Božijom sići sa Neba. I prvo će vaskrsnuti umrli u Hristu. A potom mi živi, koji ostanemo, bićemo zajedno s njima vazneseni na oblacima u sretanje Gospodu u vazduhu, i tako ćemo svagda sa Gospodom biti. Tako tešite jedan drugoga ovim rečima!

bogorodicaČitanje iz Svetog Evanđelja po Jovanu (5.24-30)

Reče Gospod Judejcima koji mu dođoše: Zaista, zaista vam kažem: Ko Moju reč sluša i veruje Onome koji me je poslao, ima Život Večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem, da dolazi čas, i već je nastao, kada će mrtvi čuti glas Sina Božijega, i čuvši ga, oživeće. Jer kao što Otac ima život u Sebi, tako dade i Sinu da ima život u Sebi; i dade mu vlast i da sudi, jer je Sin Čovečiji. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega. I izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne Mogu ništa činiti Sam od Sebe; Kako čujem onako sudim, i sud je Moj pravedan; jer ne tražim volju svoju, nego volju Oca koji Me je poslao.

Molitva druga

Bože duhova i svakoga tela, Ti si satro smrt i uništio đavola i svetu Tvome darovao život. Ti Sam, Gospode, upokoj duše umrlih čeda Tvojih: Nasvetlijih patrijarha, preosvećenih mitropolita, arhiepiskopa i episkopa, koji su u svešteničkom, crkvenom i monaškom činu Tebi služili; graditelje svetih hramova, pravoslavne praoce, očeve, braću i sestre, koji ovde i bilo gde počivaju; vojskovođe i vojnike koji su za veru i otaybinu život svoj položili, vernike ubijene u međusobnoj borbi, utopljene izgorele, smrznute na mrazu, rastrgnute od zveri, one koji su iznenada umrli bez pokajanja i pomirenja sa Crkvom i svojim neprijateljima, samoubice u rastrojenju uma, one koji su nam zapovedili u molili da se za njih molimo i one koji su bili lišeni hrišćanskog pogreba, a za njih se neko od verujućih molio (ovde spomenuti imena svih vaših bliskih umrlih) u mestu svetlom, mestu zelenila, mestu mira, odakle pobeže bolest, tuga i uzdah. Svako sagrešenje koje su učinili rečju ili delom ili pomišlju, kao Dobar i Čovekoljubac oprosti, jer nema živog čoveka koji ne sagreši. Samo si Ti Jedini bez greha i pravda je Tvoja večna pravda i istinita je Tvoja reč. Jer si Ti Vaskrsenje i Život i Pokoj umrlih čeda Tvojih (imena), Hriste Bože naš i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom, sada i svagda i u sve vekove. Amin.

I molitva Svetog apostola Jakova gospod

Gospode, Bože duhova i svakoga tela, seti se pravoslavnih, koje smo pomenuli i koje nismo, od pravdnog Avelja do danas. Upokoj ih u naselju živih u Carstvu Tvome, u krasotama Raja; u okrilju svetih otaca naših Avrama, Isaka I Jakoa, odakle su iščezli i bolest i tuga i uzdasi; gde svetlost Tvoga lica neprestano svetli i sve osvetljava.

(Kada bi se pred nama otvorio beskraj večnosti i kada bi smo mogli da susretnemo naše umrle, prva njihova reč upućena nama bila bi molba da se za njih molimo Bogu: O, koliko su nam potrebne vaše molitve; o koliko nam dobra one donose! Spominjući nas u svojim molitvama, vi nam otvarate tajanstvena vrata, kroz koja nam ulazi svetlost, život, spokojstvo i radost!

Prema učenju Svetih Otaca, velika je duhovna korist za upokojene da se čita Psaltir, naročito odmah nakon ishoda duše iz tela, po mogućstvu neprestano, sve do opela, a i posle.)

Molitva za upokojene

Pomeni, Gospode, oce i braću našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni, i sve upokojene u pobožnosti i veri, i oprosti im svako sagrešenje, hotimično i nehotimično, što sagrešiše rečju, ili delom, ili mišlju. Useli ih u mesta svetla, u mesta svežine, u mesta odmora, odakle odbeže svaka muka, žalost i uzdisanje, gde gledanje Lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. Daruj im Carstvo Tvoje i učešće u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima, i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. Jer si Ti život, i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih, Hriste, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim, i Blagim, i životbornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin!

Ljeta Gospodnjega Dvehiljadečetrneste Vječnaja Pamjad Zeljić Slavoljub (Slavko)